Over het VR-Assessment
VR-assessment is een innovatieve simulatie-oefening waarin je de kandidaat in een werksituatie plaatst alsof die er zélf bij is, bijvoorbeeld in een teamvergadering. De combinatie van Virtual Reality met bewezen assessment-methodiek opent nieuwe perspectieven voor training en assessment.

Met het VR-assessment ontdek je snel of iemand over leidinggevende vaardigheden en inzichten beschikt. Het is een professionele en bewezen assessmenttool, met de unieke eigenschappen van Virtual Reality die de kandidaat écht in een werksituatie plaatsen.

Werkwijze
Dit assessment werkt als een Situational Judgement Test (SJT) die een kandidaat midden in een realistische werksituatie plaatst. Hierin beleeft de kandidaat interactie van een groep mensen met verschillende rollen, belangen en karakters. De kandidaat beoordeelt het gedrag, die beoordeling wordt vergeleken met een normgroep van experts.

Wetenschappelijke onderbouwing
VR-assessment is een zogenaamde Situational Judgment Test (SJT). In de literatuur wordt aan deze methodiek een aantal positieve kenmerken toegekend zoals:

 • Hoge voorspellende waarde voor werk- en leerprestaties (predictieve validiteit)
 • Toegevoegde voorspellende waarde bovenop andere instrumenten (incrementele validiteit)
 • Deelnemers waarderen SJT’s als leuk, fair en relevant (indruksvaliditeit)
 • Weinig scoreverschillen tussen meerderheids- en minderheidsgroepen (adverse impact)

Deze gunstige eigenschappen gelden in versterkte mate voor SJT’s met video in plaats van tekst omdat deze geen beroep doen op leesvaardigheid en realistischer zijn. Virtual Reality gaat wat dat betreft natuurlijk weer een stap verder dan gewone video.

Naar VR-assessment zelf is onderzoek gedaan in samenwerking met de Erasmus Univsersiteit Rotterdam. De resultaten van dit onderzoek zijn positief en ondersteunen de betrouwbaarheid en validiteit. Bovendien bleek uit evaluatieonderzoek dat VR-assessment door deelnemers wordt gewaardeerd als leuk, relevant, duidelijk, realistisch, herkenbaar en innovatief (zoals ook te zien is in de video met deelnemersreacties).

Meer informatie over VR-assessment?
Ga naar www.vr-assessment.nl of neem neem contact op met één van onze partners (zie onder).
VR-assessment is een gezamenlijk initiatief van: Van der Maesen| Koch HRM-advies, SLIM assessments en Eelloo.

‘Het was echt alsof ik in een vergadering zat waar ik over een uur weer in kan stappen’

Dorrianne van Vugt, directeur Human Business Support

‘Je voelt dat je er bij bent, je bent echt deelgenoot van het gesprek’

Jasper Mol, joint venture manager Hago Zorg

‘Dit kan een goede vervangeing zijn van rollenspellen, omdat je vrij simpel een complexe situatie kunt nabootsen’

Tijs van den Nieuwendijk, managing director Online Marketeers
 • Unieke Virtual Reality-beleving voor deelnemers
 • Simulatie in groepscontext (ipv tweegesprek)
 • Gebaseerd op bewezen assessment-methodiek
 • Realistische en relevante job preview
 • Gestandaardiseerde scoring
 • Innovatief en professioneel
 • Hoge voorspellende waarde voor werk- en leerprestaties
 • Deelnemers waarderen de test als leuk, fair en relevant