TRAININGEN

Integriteit (360Integrity), compliance, Covid-19, leiderschap, onboarding, omgaan met klanten, hospitality, zorgtrainingen en -therapieën, onderwijs, (crisis-)communicatie, sollicitatie- en slechtnieuwsgesprekken, sales, agressie, gewapende overval, veiligheid.

WAAROM VR-TRAINING

High impact: interactieve levensechte immersive scenario’s.
100% Focus: met VR-bril en koptelefoon op geen afleiding.
Engagement: vergroten van betrokkenheid en motivatie.
Flexibel: op ieder moment, overal en onbeperkt te oefenen.
On the job: minder verstoring van de dagelijkse werkzaamheden.
Veilige omgeving: geen sociale druk, geen fysieke risico’s voor deelnemer of risico’s op schade aan dure apparatuur.

Virtual reality is een medium, geen gadget.
Een VR-training richt zich op wat je doet. Traditionele trainingen richten zich op wat je weet. Alle leerpsychologische principes kunnen in VR worden toegepast. Aandacht trekken, emoties oproepen, instinctief handelen, vaardigheden testen en het oproepen van kennis. VR-trainingen bieden veilig in te zetten levensechte simulaties. Scenario’s voor elke denkbare praktijksituatie en locatie. Effectief, met gelijke omstandigheden voor alle deelnemers en kostenefficiënt

MEERWAARDE VR-TRAINING

Verlaag TCO en verhoog ROI:

  • in minder trainingstijd wordt tot 40% beter onthouden.
  • trainen op de werklocatie, minder reiskosten.
  • minder verlies aan werkbare uren.
  • mogelijkheid van simuleren van complexe situaties, bijvoorbeeld in een groepscontext.
  • acteurs en locatie hoeven slechts eenmalig ingehuurd te worden.
  • dezelfde training kan door veel meer medewerkers in de organisatie gedaan worden, waar ook ter wereld.
  • verhoging van effectiviteit en skills medewerkers door mogelijkheid van herhalen en verbeteren.
  • waardering van medewerkers voor deze wijze van trainen is hoog.

waardevolle data: via heldere rapportages en analyses direct inzicht in antwoorden en scores van deelnemers.

Distributie: via VR-app en bril snel en eenvoudig.

 
 

VR-TRAININGEN OP MAAT

Samen met de opdrachtgever bepalen we allereerst de leerdoelen van de training. Wat willen we weten en wat willen we meten? Waar nodig betrekken we ervaren partners met expertise op het gebied van bijvoorbeeld e-learning, trainingen en assessments.

Bestaande procedures
Naast maatwerk zetten wij ook bestaande procedures en trainingsprogramma’s om naar interactieve VR-traningsscenario’s.

Koppeling LMS
Als WARP-expert maken wij o.a. gebruik van WARP Studio. Hiermee is het mogelijk een directe koppeling te maken met bestaande Learning Management Systemen.