KLANT: ING NEDERLAND & BELGIË

MTVR organiseerde een tweetal brainstormsessies over de inzet van Virtual Reality voor werknemers van de tribe D&CS (Document & Content Services) in Amsterdam en Brussel. 

Vertrekpunt:
Wat kan Virtual Reality toevoegen aan de bestaande communicatiemiddelen van Document & Content Services?

Doel:
Deelnemers bedenken een aantal originele conceptrichtingen waarmee ze aantonen dat de inzet van VR meerwaarde biedt.

Het VR-verhaal werd zeer goed ontvangen door de deelnemers. Zowel de cultuursessie als de inzet van VR voor het on-boarden van nieuwe medewerkers door een kijkje te laten nemen in onze keten werden enthousiast ontvangen.
Ed Spitteler
Expertiselead Outbound Customer Communication ING