CONSULTANCY

Wij doen onderzoek, brengen advies uit en begeleiden op het gebied van de implementatie van Virtual Reality binnen uw organisatie. Wij brengen VR en uw organisatie of product naar een next level.

HOE WIJ VR IMPLEMENTEREN BINNEN EEN ORGANISATIE

Fase 1: bepalen projectdoelen

 • Onderzoek naar en het in kaart brengen van o.a. de behoeften, mogelijkheden, meerwaarde.
 • Brainstormsessies.
 • Welke data willen we verzamelen?
 • Betrekken (interne) stakeholders, zoals bijvoorbeeld HR, ICT, Communicatie, Legal, Facilitair.
 • In kaart brengen van kosten.

Fase 2: content-creatie

 • Instructional design.
 • Ontwikkeling en uitwerking VR-scenario’s.
 • Valideren content.
 • Contacten leggen met eventueel benodigde marktpartijen.
 • Productie en realisatie high-end 360˚ content.

Fase 3: uitrol

 • Uitrollen VR-project en livegang.

Fase 4: evaluatie

 • Data-analyse: kwalitatieve en kwantitatieve resultaten t.a.v. de effectiviteit.
 • Lessons learned.
 • Verbeteringen.